Veiligheidscoördinatie

Afbeelding
Man met helm en veiligheidsvestje

Een must voor veilige (ver)bouwprojecten

Heeft u bouw- of verbouwplannen, als particulier of als onderneming? Daar komt meer bij kijken dan u misschien denkt. Zelfs als u bijvoorbeeld enkel de elektriciteit in uw pand laat vernieuwen en uw dak laat isoleren, moet u een veiligheidscoördinator aanstellen. Lees hier hoe we de risico’s beperken in ontwerp- en in verwezenlijkingsfase, en welke drie cruciale documenten we voor u opmaken.

Wanneer heeft u een veiligheidscoördinator nodig?

Het zogenaamde “koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen” (het KB TMB) eist dat u een veiligheidscoördinator aanstelt wanneer twee of meer aannemers gelijktijdig of achtereenvolgens actief zijn op uw werf, om werken uit te voeren die het KB TMB vermeldt. En dat zijn er nogal wat. De werken vallen namelijk uiteen in maar liefst achttien categorieën, waaronder de plaatsing van nutsleidingen, graaf-, funderings- en grondwerken, maar ook herstellings- en schilderwerken. De kans is dus zeer groot dat u voor uw particuliere, industriële, sociale of residentiële (ver)bouwwerken een beroep zal moeten doen op een veiligheidscoördinator om wettelijk in orde te zijn. 

Veiligheidscoördinatie: 2 fasen

1. Ontwerpfase

Onze veiligheidscoördinator-ontwerp denkt van in het begin mee na over de veiligste manier om uw bouwproject waar te maken. Hij voert een risicoanalyse uit en giet de nodige preventiemaatregelen in een veiligheids- en gezondheidsplan. Zo legt hij onder meer de kritieke momenten vast in verwezenlijkingsfase waarop hij of een collega-veiligheidscoördinator aanwezig moet zijn, en overloopt hij met u en uw aannemers welke veiligheidsmaatregelen ze moeten treffen, onder meer door artikel 30 van het KB TMB zorgvuldig toe te passen.

2. Verwezenlijkingsfase

Onze veiligheidscoördinator-verwezenlijking waakt er vervolgens over dat alle betrokkenen tijdens de effectieve (ver)bouwwerken het veiligheids- en gezondheidsplan naleven, en dat niemand voor zichzelf of voor een andere partij een risicovolle situatie creëert. De veiligheidscoördinator-ontwerp en veiligheidscoördinator-verwezenlijking mogen dezelfde persoon zijn. 

Veiligheidscoördinatie: 3 documenten

1. Veiligheids- en gezondheidsplan

Ons veiligheids- en gezondheidsplan vloeit voort uit een grondige risicoanalyse. Het plan lijst niet alleen de risico’s op tijdens de uitvoering van de werken, maar houdt ook rekening met de gevaren die kunnen ontstaan door de manier waarop de activiteiten op elkaar en op hun omgeving inwerken. Voor al die potentiële risico’s bevat ons plan specifieke preventiemaatregelen.

2. Coördinatiedagboek

Tijdens de werken houdt onze veiligheidscoördinator een coördinatiedagboek bij. Daarin vindt u alle informatie met betrekking tot de werken en de gebeurtenissen op de werf. Na afloop van elk werfbezoek stelt de veiligheidscoördinator een veiligheidsverslag op. Ook dit document maakt integraal deel uit van het coördinatiedagboek.

3. Postinterventiedossier (PID) 

Zodra de werken voltooid zijn, finaliseren we voor u het postinterventiedossier of PID. Met dit dossier heeft u alles in handen om ook latere werken tot een goed einde te brengen. Het PID bevat namelijk alle details die u nodig heeft – van technische materiaalfiches en de plannen van de architect tot kleurcodes, foto’s van de locaties van leidingen, en een lijst met de aannemers die op uw project hebben gewerkt. Bovendien specificeert het postinterventiedossier met welke risico’s toekomstige herstellings- en onderhoudswerken gepaard gaan. Wanneer u uw residentieel of industrieel pand later verkoopt, moet u het PID aan de notaris voorleggen. Anders kunnen er problemen ontstaan bij het verleiden van de akte.

Veiligheidscoördinatoren voor kleine en grote projecten

Wij kunnen de veiligheid voor u coördineren op niveau B (hieronder vallen werken tot een aannemingsbedrag van 3,2 miljoen euro) en op niveau A (dit omvat alle projecten met een vermoedelijk werkvolume van meer dan 5.000 mandagen of een aannemingsbedrag van meer dan 3,2 miljoen euro). Of u nu een particuliere woning wilt verbouwen of een nieuwe school of industriehal wilt bouwen: dankzij ons kunt u steeds rekenen op een goed opgeleide én ervaren expert.