Stilstandbegeleiding

Afbeelding
Een chemische ingenieur met een notitieblok in zijn hand voor een enorme raffinaderij

Veilige én gestroomlijnde onderhouds-, uitbreidings- of herstellingswerken

Uw mensen vormen het kloppende hart van uw onderneming. Maar zonder goed functionerende machines kunnen zij hun taken natuurlijk niet naar behoren uitvoeren. Periodiek onderhoud is daarom een must, maar ook aan herstellingen en uitbreidingswerken ontsnapt u niet. Voor al deze taken doet u wellicht tijdens het bouw-, kerst- of jaarlijks verlof graag een beroep op externe partijen. Zulke gebundelde activiteiten zijn inderdaad veruit het meest (tijds)efficiënt, maar ze brengen wél een aantal specifieke risico’s met zich mee … Risico’s die onze experts tot een absoluut minimum beperken met stilstandsbegeleiding!

Hoe we uw shutdown in goede banen leiden

1. De IDPBW ondersteunen

Een periode van stilstand confronteert uw preventieadviseur met een ongewone situatie. Onze experts ondersteunen hem met plezier. Ze zijn gespecialiseerd in het begeleiden van stilstanden op het vlak van veiligheid in zowel kleine als grotere ondernemingen.

2. Een veilig werkschema opmaken

Hoe vroeger u onze experts bij het proces betrekt, hoe groter hun meerwaarde. We kunnen u namelijk helpen om een planning op te maken. We waken erover dat u geen werken tegelijk plant wanneer die combinatie de veiligheid in het gedrang kan brengen. Zo bent u zeker dat u op de kortst mogelijke tijd en met de minst mogelijke risico’s de nodige werken kunt laten uitvoeren.

3. (Interactie)risico’s vermijden of beperken

Externe partijen inschakelen voor onderhouds-, herstellings- of uitbreidingswerken: het is vaak de beste keuze om uw stilstand zo kort mogelijk te houden. Die partijen kunnen echter onbekende risico’s en interactierisico’s doen ontstaan binnen uw onderneming. Onze stilstandsbegeleiders brengen die risico’s in kaart, zodat ze vermeden of zoveel mogelijk beperkt worden, en werpen een kritische blik op de risicoanalyses van uw contractors.

4. 24-uurspermanentie verzorgen

Tijdens kritieke fases kunnen onze ervaren stilstandsbegeleiders zelfs 24 uur op 24 permanentie verzorgen bij u in de organisatie. Zo kunt u op twee oren slapen!

5. Inspecties uitvoeren

Wanneer er veel contractors in dezelfde (beperkte) ruimte tegen een deadline aan het werk zijn, worden de preventiemaatregelen weleens met de voeten getreden. Ons werk blijft daarom niet beperkt tot een risicoanalyse; ook nadien houden we de vinger aan de pols. Tijdens inspecties checken we bijvoorbeeld of eventuele stellingen volgens de normen gebouwd zijn, of werkmannen zich indien nodig met een harnas vastmaken, … Door begeleiding op de vloer garanderen we dat geen enkele partij een risico vormt voor zichzelf of voor anderen.

6. Toolboxmeetings organiseren

Wanneer we tijdens een inspectie geconfronteerd worden met een risico, gaan we de betrokkene er natuurlijk meteen op aanspreken. Toch is het daarnaast nuttig om gedurende de stilstand dagelijks meetings te houden om de inspectiepunten aan te halen en alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Praten over veiligheid wérkt.

Het bovenstaande service-overzicht is niet exhaustief. Onze stilstandsbegeleiders rapporteren bijvoorbeeld nauwgezet aan de bevoegde managers of kunnen u helpen om de nodige vergunningen in orde te brengen. Maar hoe onze experts u tijdens uw shutdown ook van dienst zijn, ze leveren zonder uitzondering maatwerk af. Dat betekent: advies en acties afgestemd op uw situatie, uw stilstand en uw equipe!