Safety auditing

Afbeelding
zaken, architectuur en kantoor concept - gelukkig team van architecten in het kantoor

Waar staat uw bedrijf op het vlak van veiligheid en gezondheid?

Een arbeidsongeval, werknemers die kampen met stress of uitvallen: het zijn scenario’s waarmee u liever niet te maken krijgt. U heeft immers het beste voor met uw werknemers en u wilt de continuïteit van uw onderneming niet in het gedrang brengen. Daarom is een veiligheidsaudit een prima idee. Misschien vragen nieuwe klanten u zelfs om een ‘gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem’ aan hen voor te leggen. Tijdens een safety audit gaan we na hoe uw organisatie presteert op het vlak van veiligheid en gezondheid. U weet na afloop perfect wat u moet doen om een optimale werkomgeving te creëren (wat zowel de productiviteit als de jobtevredenheid ten goede komt) én u vermijdt de kosten en imagoschade die gepaard gaan met ongelukken of risicovolle situaties.

Van ergonomie tot machineveiligheid

Concreet kijken we in het kader van een veiligheidsaudit in hoeverre uw organisatie voldoet aan de welzijnswet of de codex over het welzijn op het werk. Daarbij nemen we de toestand van de werkplaats onder de loep en controleren we brandpreventie, veiligheidssignalering en andere elementen. Maar ook omgevingsfactoren (zoals temperatuur en lawaai) en beschermingsmiddelen vormen onderdeel van onze gestructureerde check, net als onder meer ergonomie op de werkplek en preventie rond psychosociale risico’s. 

Voor safety audits beroepen we ons niet alleen op de jarenlange ervaring van onze experts, maar ook op een wetenschappelijk onderbouwd auditsysteem dat al jarenlang zijn waarde bewijst. U kunt er met andere woorden zeker van zijn dat onze aanpak niet alleen op een menselijke, maar ook op een kwalitatieve, gestructureerde manier gebeurt.

Een verslag waarmee u aan de slag kunt

Onze audit resulteert in een rapport dat u een schat aan informatie bezorgt. Na afloop weet u precies op welke manier uw bedrijf de veiligheid en gezondheid waarborgt (u krijgt een beoordeling per thema), op welke vlakken u al voldoet aan de wet en op dewelke u eventueel nog werk aan de winkel hebt. Alle punten die voor verbetering vatbaar zijn, gieten we in een helder actieplan. Wilt u ook bij de uitvoering van onze suggesties een duwtje in de rug? Dat kan, want zowel bij de opstart als gedurende de volledige implementatie kunnen we u bijstaan met preventieadvies.

De beste basis? Een verkennend gesprek!

Omdat geen twee bedrijven hetzelfde zijn, verschilt ook elke audit. En een zelfstandig slager heeft bijvoorbeeld andere noden dan de eigenaar van een bouwbedrijf dat honderden mensen tewerkstelt. Daarom vertrekken we steeds van een verkennend en vrijblijvend gesprek bij u ter plaatse. We vormen ons een beeld van uw organisatie en scherpen dat nog aan door gericht statische gegevens bij u op te vragen. Op basis daarvan maken we een gerichte inschatting, die u niet alleen een prijsindicatie geeft, maar ook een idee van hoelang de audit zal duren.